Nam châm

Hangzhou Sens Magnetics LLC là một trong hàng đầu khác từ nhà sản xuất và nhà cung cấp, và với riêng của chúng tôi nhà máy nam châm khác, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá tốt nhất. Chào mừng đến với mua nam châm khác và hàng bán kinh doanh nam châm khác với chúng tôi. Nhà sản xuất nam châm khác
Yêu cầu thông tin
Điều này là Hangzhou Sens Magnetics LLC, Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu, vv, xin vui lòng sử dụng mẫu đơn này để liên hệ với chúng tôi. Tất cả các ý kiến và đề xuất của bạn được hoan nghênh.)
Contact us

Head Office: Jinrui Bld, tấn thành Rd, hàng Châu, Trung Quốc

Ph: 86-571-82759-003

FX: 86-571-82759-005

Công nghệ và trích dẫn: sales@sensmag.com